W sobotę, 15.8.2020 —> JESTEŚMY OTWARCI od 10 do 22<— (w godzinach 14-14.30 przerwa techniczna na dezynfekcję Poziomu) Zapraszamy! Kawiarnia pozostaje chwilowo nieczynna. (napoje, batoniki i lody do nabycia na recepcji). Zapraszamy

Ściana wspinaczkowa
Fitness Club

Dotacja

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

„Adaptacja budynku nadszybia wraz z wieżą szybową „Anna” byłej KWK „Sosnowiec” jako Centrum Wspinaczkowo-Rekreacyjne wraz z infrastrukturą okołoturystyczną”
Wartość projektu – 2.280.363,00 PLN Wartość dofinansowania – 749.824,29 PLN

Firma Handlowo Usługowa BANASIK Spółka Jawna – 41-219 Sosnowiec, ul. Zaruskiego 3A

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Partnerzy

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego